Facebook Instagram YouTube

Dalam kaedah matematik, sebenarnya ada pelbagai cara mudah untuk mengira hasil darab sesuatu nombor. Kaedah mungkin bertambah kompleks sekiranya nombor yang anda gunakan itu semakin kompleks. Namun untuk mengira hasil darab dalam matematik seharian, ada 10 cara mudah yang boleh kita gunakan tanpa memerlukan kalkulator. Berikut adalah 10 kaedah tersebut:

1. Darab Sifir 11

Kita semua tahu trik ketika mendarabkan nombor dengan 10 – hanya tambah 0 pada belakang hasil nombor tersebut, tetapi adakah anda tahu ada trik yang mudah untuk mendarabkan dua nombor dengan 11? Ini dia:

Ambilkan nombor yang hendak didarabkan dengan 11, bayangkan ada satu ruang antara dua digit nombor berkenaan.(dalam contoh ini kita akan menggunakan nombor 52:

5 2x 11=?

Bayangkan nombor 52 sebagai 5_2

Sekarang tambah dua nombor bersama-sama dan tempatkan mereka di tengah-tengah:

5_ (5 +2) _2 = 5_7_2 = 572

Sekelip mata anda mempunyai jawabannya: 572.

Jika nombor di tengah menjadi 2 digit angka apabila dicampurkan, hanya memasukkan nombor kedua dan tambahkan 1 untuk yang pertama:

Contoh: 99 x 11=?

9_ (9 +9) _9 = 9_18_9

(9 +1) _8_9

10_8_9 = 1089

Cara ini memberi jawaban yang betul setiap masa.

2. Darab persegi cepat

Jika anda perlu persegi 2 digit berakhir dalam 5, anda boleh melakukannya dengan sangat mudah dengan trik ini. Sentiasa tambahkan digit pertama dengan 1, dan kemudian darabkan dengan 2. Akhir sekali letakkan saja 25 dibelakang nombor pertama tadi. Itu sahaja!

Contoh: (25 x 25)

Fikirkan ianya nombor 25 =

(2 +1) x 2) & 25

(3 x 2)_25 = 625

3. Sifir darab 5

Kebanyakan orang menghafal sifir 5 dengan jadual yang sangat mudah, tapi sekiranya angka yang hendak didarabkan dengan 5 semakin kompleks dan bertambah besar, bagaimana cara hendak mengiranya? Trik ini sebenarnya amat mudah untuk dihafal.

Caranya ialah dengan mengambil nombor berkenaan, kemudian dibahagi dengan 2. Jika nombor asal tu no genap (hasil bahagi tanpa baki), tambah saja 0 di belakang hasil tersebut. Jika nombor asal tu nombor ganjil, abaikan bakinya dan tambah 5 pada akhir.

Contoh 1:

Nombor genap 2682

2682 x 5 = ?

(2682 / 2) & tambah 0

2682 / 2 = 1341 (2682 no genap, jadi tambah 0 di belakang)

= 13410

Contoh 2:

Nombor ganjil 5887

5887 x 5=?

5887/2 = 2943 baki 1 (nombor 5887 adalah no ganjil, tentu hasil bahagi ada baki, terus tambahkan 5 di belakang)

= 29435

4. Sifir darab 9

Sifir darab 9 boleh digunakan dengan menggunakan 10 jari anda jika nombor yang hendak didarab itu adalah 10 ke bawah. Anda hanya perlu letakkan ke sepuluh jari anda secara berhadapan dengan mata anda. Jatuhkan jari mengikut nombor apa yang digunakan untuk mendarab dengan 9. Hasilnya ialah, jumlah jari di kiri akan mewakili digit puluh dan jumlah jari di kanan mewakili digit sa. Contohnya 3 x 9 – hanya jatuhkan jari ke-3 dari kiri meninggalkan 2 jari di sebelah kiri (drp jari yang dijatuhkan tadi) dan 7 jari sebelah kanan. Hasilnya ialah 27.

5. Sifir darab 4

Ini adalah trik yang sangat sederhana yang mungkin tampak jelas bagi beberapa orang, tetapi kepada orang lain itu tidak. Caranya adalah dengan hanya darabkan dengan dua, kemudian hasilnya darabkan dengan dua sekali lagi:

58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = (116) + (116) = 232

6. Cara Mengira Peratus

Bagaimana mengira kadar 15% drp RM25, di sini adalah cara mudah untuk melakukannya. Gunakan perkadaran 10% (membahagi jumlah dengan 10) – Bagi kadar 5%, gunakan kadar (10%/)

Oleh itu 15% of RM25 = (10% daripada 25) + ((10% daripada 25) / 2)

RM2.50 + RM1.25 = RM3.75

7. Sifir darab yang kompleks

Jika anda mendarab sesuatu nombor yang besar tetapi salah satu nombor tersebut adalah nombor genap, adalah lebih mudah jika anda bahagikan nombor genap tersebut secara berperingkat, dan darab nombor yang satu lagi mengikut faktor yang sama dengan nombor anda bahagi tadi. Contohnya:

32 x 125, adalah sama dengan:
16 x 250 adalah sama dengan:
8 x 500 adalah sama dengan:
4 x 1000 = 4000

8. Membahagi dengan 5

Membagi sejumlah besar oleh lima ini sebenarnya sangat sederhana. Yang anda lakukan adalah kalikan dengan 2 dan memindahkan titik perpuluhan:

Contoh 1: 195/5

Langkah 1: 195 x 2 = 390
Langkah 2: Pindahkan perpuluhan: 39.0 atau hanya 39

Contoh 2: 2978/5

Langkah 1: 2978 x 2 = 5956
Langkah 2: 595.6 (pindahkan perpuluhan)

9. Hasil tolak 1000

Untuk mengurangkan hasil tolak sesuatu nombor daripada 1000, anda boleh menggunakan peraturan asas ini: tolakkan semua angka digit tersebut daripada 9 kecuali nombor terakhir di mana anda tolaknya daripada 10:

Contoh: 1000-648

(nombor yang nak ditolak = 648, di mana no akhir ialah 8)

Jadi 1000
-648

Langkah 1: tolakkan 6 daripada 9 = 3
Langkah 2: tolakkan 4 daripada 9 = 5
Langkah 3: tolakkan 8 daripada 10 = 2

Jawapan: 352

10. Pelbagai Aturan Darab (Cara Mudah)

Sifir darab 5:

Darabkan dengan 10 terlebih dulu, kemudian bahagikan hasilnya dgn 2.

Sifir darab 6:

Darabkan dengan 3 dulu, kemudian darabkan hasilnya dengan 2.

Sifir darab 9:

Darabkan dengan 10 dulu, kemudian hasilnya tolak nombor asal.

Sifir darab 12:

Darabkan dengan 10 dulu, kemudian tambah dua kali jumlah no asalnya.

Sifir Darab lain-lain:

Darab dengan 98:

Kalikan dengan 100 dan kurangkan dua kali jumlah asalnya.

Darab dengan 99:

Kalikan dengan 100 dan kurangkan jumlah nombor asal.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.